מסך הבית1. קורסים הממתינים לבדיקה או שנמצאים בתהליך בדיקה    2. קורסים שבדיקתם הושלמה    3. כפתור התחלת בדיקה, מעבר למסך בדיקת המבחן   4. טבלת מבחני הקורס    5. סרגל חיפוש


6. לשוניות ניווט בין מסכי תוכן: מסך ראשי (פרטי הבחינה), מערך ציונים, נספחים, הערות סגל ובנק הערות    7. החלפת שפת תצוגה    8. מרכז מידע ותמיכה   9. תפריט פעולות נוספות   10. סטטיסטיקה עבור הבחינות הנבדקות


מסך בדיקת המבחן1. סרגל תצוגות - הערות, סימניות, שקופיות, סטטיסטיקה   2. שאלות הבחינה  3. כפתור אישור סיום בדיקת מחברת הבחינה   4. בנק הערות (תצוגת תוכן משתנה לפי סרגל התצוגות. ראה מספר 1)     5. כלי עריכה, סימניות וצפייה במחברות נוספות

 

6. כלי סימון (אנוטציות)    7. כלי הערות   8. כלי מתן ציון    9. כלי תצוגה ודפדוף    10. תצוגת הבחינה הסרוקה    11. דפדוף רוחבי בין מחברות הבחינה בחינות