כדי לייבא מערך ציונים מקורס אחר יש לפעול על פי השלבים הבאים:


1. יש להכנס ללשונית "מערך ציונים"2. ללחוץ על כפתור "יבוא מערך ציונים"3. בחלון שייפתח תופיע רשימת הקורסים שבמערכת. יש לללחוץ על הקורס הרצוי ומערך הציונים שלו יופיע במרכז המסך4. כדי להעתיק את מערך הציונים  יש ללחוץ על כפתור "העתק"מערך הציונים הועתק לקורס הנוכחי