ניתן לצפות במקביל במחברות נוספות ולהוריד מחברת או מספר מחברות בחינה למחשב כקבצי PDF באופן הבא:


במסך בדיקת המבחן יש ללחוץ על כפתור ה"עין" שבסרגל הכליםלשונית חדשה תפתח בדפדפן בה תוצג מחברת הבחינה הנוכחית.  בלשונית זו ניתן יהיה להוריד את מחברת הבחינה כקובץ PDF למחשב או להדפיסהכמו כן ניתן יהיה לבחור לצפות במחברות נוספות המשויכות לקורס על ידי שימוש בתפריט הבחירה. בכל מחברת שנבחר ניתן יהיה לבצע את פעולת הורדת הקובץ וההדפסהאיך ניראה הקובץ הסופי שמועבר לסטודנטים?


במידה ונשתמש בכפתור העין במחברת בה אישרנו את סיום הבדיקה יוצג לנו בלשונית חדשה הקובץ הכולל את טבלת הניקוד, אנוטציות הציון וההערות פי שיקבל אותה הסטודנט בסיום