לחצו כאן  להסבר כללי על איך נותנים פקטור למבחן 


סוגי פקטוריםפקטור קבוע 


הוספה או הפחתה של ניקוד זהה לכל הנבחנים1. הוספת/הפחתת ניקוד

2. 100% מתייחס לציון המרבי שהוגדר במערך הציונים המקורי. סמן על מנת לאפשר מתן ציון סופי גבוה יותר או במקרה של הפחתה על מנת לאפשר הפחתת ציון לנבחן שקיבל 100%

3. יש לסמן על מנת לעגל  ציון סופי למספר שלם (העיגול יהיה לפי כללי עיגול הציונים הנהוגים במוסד)


לתשומת לבכם: לא יינתן ציון נמוך מ - 0


פקטור יחסי (באחוזים)


הכפלת הציונים בפקטור קבוע
1. לשים לב שיש לרשום % גדול מ100 עבור פקטור חיובי ו% קטן מ100 עבור פקטור שלילי

2. סימון התיבה יאפשר, במידה ונבחר פקטור שלילי, הורדת ציון גם לסטודנטים שקיבלו 100% מהניקוד


הכפלת הציון ולאחר מכן הוספת ניקוד אחידשימוש בנוסחה לדוגמה:  75*0.85+17=80.75


קביעת יעד של ממוצע וסטיית תקן (טרנספורמציה בהנחה של התפלגות נורמלית)


קביעת ממוצע וסטיית תקן רצויים, המערכת תחשב את הציונים מחדש לפי הנוסחה המודגשת:

 לתשומת לבכם: פקטור זה עלול להפחית ציונים גבוהים


שורש ריבועי כפול 10


טרנספורמציה בהתפלגות לא נורמלית עם זנב שמאלי


 נוסחה לחישוב: X*10√


X - ציון לפני פקטור
נוסחת Excel


פקטור על ידי נוסחת אקסל חופשית מוגדרת משתמש
ניתן להכניס נוסחת Excel (ללא סימן '=' בהתחלה) כשהמילה 'grade' מייצגת את משתנה הציון והמילה (q) ומספר מייצגת שאלה. לדוגמה: (q1) מייצגת את שאלה 1.


* המערכת מאפשרת ללמוד איך להשתמש בנוסחאות :

- הגדירו פקטור כלשהו מרשימת הפקטורים הקיימים

- בחלון "צפה ושמור" תוצג הנוסחה שהמערכת משתמשת כדי לבצע את הפקטור

- בטלו את הפקטור אך הישארו במסך ובחרו בפקטור נוסחת האקסל

- הנוסחה של הפקטור הקודם תוצג ותאפשר לכם ללמוד כיצד המערכת משתמשת בנוסחאות עבור הפקטורים הקבועים ולשנות אותם על פי רצונכם.