סקירה כללית על מסך ניהול הבחינה: תצוגת נבחנים, סטטוסים, הודעות לסטודנט, תצוגה מקדימה של הבחינה ועוד...