בסרטון זה נוכל לראות כיצד מתבצע אימות הנבחן בממשק ניהול הבחינה