בסרטון יתואר כיצד עובד תהליך ה proctoring מאחורי הקלעים וכיצד המשגיח/מרצה מנתח את הדוחות והציונים שהתקבלו מהמערכת