הקלטת וובינר חי בנושא ניהול נבחנים והשגחה במבחן אונליין. 
בהדרכה מוצגים הנושאים: ממשק מוניטור הבחינה, ניהול נבחנים, הערכות זמן, אימות משתמשים, הודעות ודוחות אמינות