עבור סטודנטים שלא הצליחו להגיש את הבחינה בזמן, קיימת אופציה של הגשה מאוחרת (נקראת גם הגשה חוזרת או הגשה מחדש), המאפשרת העלאה של קובץ גיבוי ממחשב הסטודנט למוניטור , ומשם העברה לבדיקה במערכת ה-TomaGrade. כמו כן, הגשה מאוחרת מאפשרת בשנית את העלאת סרטוני ההשגחה של הסטודנטים.ביצוע הגשה מאוחרת

להלן השלבים לביצוע תהליך הגשה מאוחרת:


1. יש להיכנס למוניטור הבחינה וללחוץ על "הגשה מאוחרת".


הגשה מאוחרת אפשרית לביצוע עבור בחינות בסטטוס "סגור" או "הועברו לבדיקה" בלבד. לביצוע הגשה נוספת בסטטוס בחינה "פעיל", יש לבצע הסרת הגשה בטבלת המשתתפים.


2. לאחר מכן ייפתח מסך בו יש להזין את מועד פקיעת האפשרות להגשה מאוחרת.


3. יש לוודא שלאחר שהסטודנטים ביצעו הגשה מאוחרת, סטטוס סוג ההגשה השתנה ל"מאוחרת".4. לאחר שהסטודנטים ביצעו הגשה מאוחרת, יש להיכנס למוניטור הבחינה וללחוץ על "סגור בחינה".


5. הבחינות שהוגשו בהגשה מאוחרת יהיו זמינות למרצה במערכת ה- TomaGrade לאחר כ-30 דקות.