שימו לב: האפשרות להגדיר מענה בקובץ אקסל ניתנת למבחני אונליין שאינם נעולים בלבד


הגדרה בעורך הבחינה

בהגדרות שאלה פתוחה התווסף כפתור חדש עם אייקון "קובץ"

בלחיצה יפתח חלון לבחירה והעלאת קובץ אקסל (ניתן לבחור כמה קבצים במקביל)


לאחר בחירה ואישור העלאת הקובץ מהמחשב יופיע שם הקובץ שנטען

ניתן למחוק קובץ נבחר בלחיצה על כפתור ה"פח"  (1)

ניתן להוריד את הקובץ למחשב בלחיצה על כפתור "הורדה"  (2)

בסגירת החלון כפתור ה"קובץ" יהפוך לצבע ירוק המעיד על כך שקבצים התווספוצד נבחן

חשוב: על מנת שיתאפשר התהליך יש צורך בתוכנת אקסל תקינה המותקנת על גבי המחשב בו מבוצע המבחן  


בעת הבחינה במידה וישנם קבצים שעליהם יש לתת מענה יתווסף כפתור "קבצים"


בלחיצה יפתח חלון לבחירת הקובץ הרצוי 


בלחיצה על הקובץ הרצוי יפתח אקסל עם תוכן הקובץ שהועלה

  • ניתן לתת מענה בשימוש באקסל לפי הגדרות ותוכן הקובץ  
  • בסיום המענה על גבי הקובץ יש לשמור ולסגור
  • ניתן לערוך שוב את המענה על ידי חזרה על התהליך הנ"ל