בחינה בחלקים מאפשרת ליצור בחינה אחת עם מספר חלקים כאשר ישנה הפסקה בין החלקים.
ניתן להגדיר את אורך ההפסקה וכמו כן להגדיר זמן סריקה של תשובות לכל חלק בנפרד.


תוכן עניינים


הגדרת חלקים בעורך הבחינות

בסרגל הצף בצד שמאל של העורך ישנו לחצן צור חלק.
כדי ליצור חלקים בבחינה, סמנו את השאלות של החלק הראשון ולחצו על צור חלק.


שימו לב! כל השאלות שלא סומנו, יוכנסו באופן אוטומטי לחלק השני


לאחר יצירת החלקים, יש להגדיר לכל חלק את משך החלק בבחינה, זמן סריקות וזמן ההפסקה
ניתן להגדיר זמן סריקה רק אם ישנן שאלות המכילות הגדרה של סריקת תשובות.


להלן סרטון על יצירת חלקים:

 

הגדרת מעבר בין חלקים

ישנן שתי אפשרויות להגדרה של המעבר בין חלקי הבחינה.

1. קבוע: במעבר קבוע, כל הסטודנטים יתחילו את כל חלקי הבחינה באותו זמן

2. במעבר יחידני, כל סטודנט יתחיל את חלקי הבחינה על פי הגדרות של תוספת זמן. סטודנטים שמוגדרת להם תוספת זמן, יתחילו את החלק השני מאוחר יותר)


כדי להגדיר את המעבר בין החלקים,לחצו על לחצן ההגדרות בעורך ובחרו את הערך הרצויניהול חלקים במוניטור הבחינה ובצד הסטודנט

כאשר מתקיימת בחינה בחלקים, ניתן לצפות בפרטים רלוונטיים במוניטור של הבחינה.

ראו כאן הסבר מפורט על צד המוניטור וצד הסטודנט