המערכת מאפשרת להוריד את קובץ הציונים למחשב בפורמט אקסל בשתי דרכים:


1. כפתור הורד קובץ ציונים: לאחר שכל המחברות נמצאות בסטטוס "נבדק" יופיע במסך הראשי כפתור נוסף "הורד קובץ ציונים".

לחיצה על הכפתור תאפשר לשמור את טבלת הנבחנים והציונים למחשב


2. פעולת ייצוא מתפריט פעולות נוספות: ללא קשר לסטטוס בדיקת המחברות ניתן להוריד את קובץ הציונים על ידי בחירת "ייצוא קובץ ציונים" מתפריט "פעולות נוספות" במסך הראשי