//

Safe & Mix - בדיקת מבחנים מעורבלים מודפסים

בדיקת מבחנים שעורבלו בכספת. בקרת סימונים חריגים, ביצוע שינויים, דוחות איכות ועוד...

בקרת סימונים חריגים במבחנים מודפסים מעורבלים
במדריך זה יוסבר כיצד מתבצעת בקרת סימונים חריגים בתשובות לשאלות סגורות, במודול מבחנים מעורבלים מודפסים (Safe & Mix) הסבר קצר על התהליך:  מודול ה&qu...
ב', 8 נוב, 2021 at 3:43 אחר הצהריים
שינוי קוד (מספר גרסה) במבחן מעורבל
במבחן מעורבל ישנו קוד - מספר גרסה - לכל נבחן. על פי מספר זה המערכת יודעת את סדר השאלות והתשובות הספציפיות וכך יודעת לנקד אוטומטית את השאלות הסגורות על פי סי...
ד', 18 אוג, 2021 at 12:31 אחר הצהריים