//

הפקדת בחינה

הפקדת שאלון עבור בחינה מודפסת (כולל מעורבלת)
שימו לב כי שמות השדות והסטטוסים במערכת עשויים להשתנות ממוסד למוסד. המדריך יציג את מירב אפשרויות הפקדת הבחינה, כולל בחינה הנועדה "להתערבל" במערכת....
ג', 5 אוק, 2021 at 12:19 אחר הצהריים
הפקדה בקבוצה ושיתוף הפקדה
תוכן עניינים הפקדה בקבוצה שיתוף הפקדה סרטון הדגמה הפקדה בקבוצה הפקדה בקבוצה מאפשרת ביצוע הפקדה אחת עבור מספר רשומות בחינה. הפקדה זו תשכפל את טופס ...
ב', 8 מרץ, 2021 at 3:28 אחר הצהריים
הפקדת שאלון עבור בחינות מקוונות ומודפסות
בחינות שטרם הופקד עבורן שאלון יופיעו תחת סטטוס "שאלונים הממתינים להפקדה". במועד שיקבע על ידי מוסד הלימודים, תשלח למרצה הודעה על כך שיש להפקיד ...
ג', 5 אוק, 2021 at 12:40 אחר הצהריים
התכתבות דרך הכספת (הודעות)
ניתן להתכתב לגבי מבחנים ספציפיים עם בעלי תפקידים שונים במערכת. התכתבויות נפוצות הן בין מרצה לבין מדור הבחינות או בין המרצה לבין מחלקת המבחנים המעורבלים בתו...
ג', 5 אוק, 2021 at 12:49 אחר הצהריים