אדמיניסטרטורים

אימות פענוח/ולידציה של דף תשובות בכספת
בבחינות מודפסות מעורבלות בהן הסטודנט מסמן את התשובות בדף תשובון ייעודי, המערכת מבצעת זיהוי אוטומטי של הסימונים. במידה וישנם סימונים חריגים מתקיים תהליך של ו...
ד', 18 מאי, 2022 at 10:58 לפני הצהריים