יצירה ועריכת בחינה מודפסת באמצעות הTomaEditor. הוספת שאלות מסוגים שונים - סגורות, פתוחים, סעיפים ועוד, עם הגדרות מיוחדות לערבול השאלות סגורות.