לצפייה בהדרכת הוידאו לבחינות אונליין לחצו כאן
לצפייה בהדרכת הוידאו לבחינות מודפסות לחצו כאן


(* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד)


תוכן עניינים
הנחיות חשובות רגע לפני שמתחילים

עורך הבחינה משמש גם ליצירת מבחנים מקוונים (online) וגם למודפסים. 

למבחנים מודפסים המכילים שאלות סגורות מתווספות מספר הנחיות ייחודיות ולמבחני האונליין ישנן מספר פונקציות שאינן רלוונטיות לבחינות המודפסות. יצויין לצד הנחיות אלו שהן רלוונטיות רק עבור סוג המבחן המדובר.


הנחיות מקדימות למבחנים מודפסים עם שאלות סגורות:
שימו לב שמאחר והשאלות הסגורות מעורבלות, הסטודנטים משיבים עליהן בתשובון נפרד מדפי המבחן ולכן:
- במידה וברצונך ליצור מבחן משולב הכולל שאלות פתוחות בנוסף לשאלות הסגורות, יש להתחיל ביצירת השאלות הסגורות ואחריהן להוסיף את השאלות הפתוחות - בשאלות סגורות, מומלץ שהתשובה הנכונה תהיה הראשונה

מבנה מסך עורך המבחן יצירת שאלה חדשה

1. ליצירת שאלה חדשה, לחץ על הלחצן  הוסף שאלה.  (כברירת מחדל, עורך הבחינות נפתח עם שאלה אחת סגורה)

2. במאפייני השאלה, בשדה סוג, בחר את סוג השאלה. (ניתן גם ללחוץ על מקש הפלוס שבצד "הוסף שאלה" ולבחור מראש את סוג השאלה שתתווסף)

סוגי שאלות

 • שאלת בחירה מרובה
 • שאלה פתוחה
 • שאלת נכון/לא נכון
 • שאלה עם סעיפים (עבור שאלה פתוחה בלבד)


לבחינות מודפסות : שים לב במבחן משולב יש להתחיל ביצירת השאלות הסגורות 

3. הקלד ציון לשאלה (ניתן גם לעדכן ציון עבור כמה שאלות בבת אחת, ראה סעיף ניהול שאלות)

4. הקלד את השאלה ועצב אותה בעזרת סרגל כלי העיצוב


הגדרות כלליות לשאלה

•    כותרת השאלה: בשדה זה ניתן להקליד כותרת לשאלה. במידה ולא תוקלד כותרת, הכותרת תילקח מתוכן השאלה.

•    תגיות: רלוונטי לעבודה עם בנק השאלות

•    קבע שאלה: סימון שאלה כמקובעת יגרום לכך שהשאלה לא תעורבל ותישאר במקומה

•    שאלת בונוס: סימון שאלה כשאלת בונוס יבוא לידי ביטוי בטופס המבחן של הסטודנט

•    התחל בדף חדש: סימון תיבה זו יגרום לכך שהשאלה תופיע תמיד בתחילתו של דף חדש


יצירת שאלה סגורה

1. הוסף שאלה ובחר בסוג שאלה "בחירה מרובה"

2. הוסף והגדר את התשובות לשאלה

 • בתיבת התשובות הקלד את התשובה. תוכל לעצב את התוכן באמצעות סרגל העיצוב הצף
 • כברירת מחדל, המערכת תציג 2 תשובות אפשריות. כדי להוסיף תשובה, לחץ על הוספת תשובה.
  שים לב! ניתן להוסיף עד 6 תשובות אפשריות לכל שאלה סגורה


 • הגדר את מאפייני התשובות:

מחק: מחיקת תשובה

נכונה: סימון תשובה כנכונה. מומלץ מאוד שהתשובה הנכונה תהיה הראשונה, כדי להקל עליכם מאוחר יותר בתהליך הבדיקה והבקרה

קבע: קיבוע התשובה במקומה , התשובה לא תתערבל


שיוכים: שיוך תוכן התשובה לתשובות אחרות. כאשר בתשובה יש הפניה למספרים/אותיות של תשובות אחרות, יש לקשר אותם לשאלות אליהן הן מתייחסות.

לדוגמא: תשובה ד מציינת ש"תשובות c+a נכונות"- במידה והתשובות יעורבלו מספריהן ישתנו, שיוך של האותיות בתשובה למספור התשובות הרלוונטיות, יגרום לכך שהמערכת תשנה בהתאם לעירבול את מספורי השאלות כך שהתשובה תישאר רלוונטית.

(* אפשרות נוספת לפתור מצב זה הוא להימנע מערבול של התשובות על ידי שימוש בכלי הקיבוע)


כדי לבצע שיוך, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר את התשובה שמורכבת מתשובות אחרות

2. סמן עם העכבר את האות/מספר של התשובה, בסרגל כלים עיצוב תשובה

3. לחץ על תיוג האות בסרגל הכלים

4. חזור על הפעולה שוב עבור אותיות נוספות

5. בסיום הפעולה, יופיע בשדה שיוך מספר השיוכים שביצעת


יצירת שאלה פתוחה

1. הוסף שאלה ובחר בסוג שאלה "פתוחה"

למבחן מודפס. אפשרות הוספת שורות לתשובה: במידה ועל הסטודנט לענות בגוף המבחן, תוכל להגדיר את מספר שורות לתשובה שיופיעו על גבי המבחן המודפס שימו לב: המערכת מקבעת שאלות פתוחות כברירת מחדל ולא ניתן להסיר קיבוע זה. 
בבחינות מודפסות יש למקם את השאלות הפתוחות בנפרד, לאחר החלק של השאלות הסגורותיצירת שאלה עם סעיפים

 1. לחץ על הוסף שאלה ובחר בסוג שאלה "שאלה עם סעיפים"
 2. הזן את תוכן השאלה הראשית
 3. להוספת סעיף לחץ על הוסף מתחת לשאלה הראשית
 4. הקלד את תוכן הסעיף בעורך השאלה
 5. כדי להוסיף סעיף נוסף, לחץ שוב על הוסף

שימו לב: במבחן מודפס שאלת סעיפים רלוונטית אך ורק לשאלות פתוחות

תשובה סרוקה

בשאלה פתוחה ניתן להגדיר כי תנתן לסטודנט אפשרות לסרוק את תשובתו ולהעלות את הסריקה למבחן.

כדי להגדיר זאת יש לסמן את תיבת "תשובה סרוקה" בהגדרות השאלה.

לסטודנט יצויין בשאלה הרלוונטית כי יתאפשר לו לסרוק את תשובתיו לאחר הגשת הבחינה. לאחר ההגשה ייפתח עבורו מסך עם הנחיות לסריקת התשובה דרך הטלפון הנייד.שינוי סדר שאלות על ידי גרירה

כדי לשנות את סדר השאלות, לחץ לחיצה ארוכה על השאלה שברצונך להזיז וגרור אותה עם העכבר למקום הרצוי.
שים לב! שמור על מיקום השאלות הפתוחות לאחר החלק הסגור ובנפרד.הקלטה של שאלות ותשובות

לעיתים יש צורך להקליט את השאלה ואת התשובות ולאפשר לסטודנטים לשמוע את ההקלטה בזמן המבחן

כדי להקליט שאלה, לחץ על הלחצן הקלטה שמעל שגוף השאלה, כדי להקליט תשובה, לחץ על האייקון של הרמקול.

שים לב! י שלהקליט כל שאלה וכל תשובה בנפרד.


שים לב! יש להקליט כל שאלה וכל תשובה בנפרד.יופיע החלון הקלטה. בחלון זה תוכל לבחור בין הקלטה ישירה לבין בחירת קובץ הקלטה מוכן

1. הקלטה ישירה
על המסך תופיע השאלה או התשובה עבורה מתבצעת ההקלטה.
ניתן להזיז את חלון ההקלטה על ידי גרירה כדי לראות את השאלה שמופיעה מתחת לחלון.

וודא שיש מקרופון מחובר למחשב ולחץ על התחל הקלטה והתחל לדבר למקופון. 


כל עוד מופיע הלחצן עצור הקלטה ההקלטה נמשכת.
כדי לעצור את ההקלטה, לחץ על עצור הקלטה.


כשסיימת להקליט תופיע ההקלטה ותוכל לשמוע אותה ולוודא שהיא תקינה.

כדי לשמוע את ההקלטה, לחץ על הלחצן Play (משולש שחור), כדי להסיר את ההקלטה ולהקליט חדשה, לחץ על הסר הקלטה.
כדי לשמור את ההקלטה ולבמשיך הלאה, לחץ על אישור


כלי ניהול שאלות

בעזרת סרגל ניהול השאלות תוכל לבצע פעולות על שאלה בודדת, מספר שאלות נבחרות או על כל השאלות בבת אחת על ידי סימון תיבת הסימון בצד השאלה.


מחק את השאלות המסומנות

יש לסמן את השאלות הרצויות וללחוץ על פח האשפה.


שאלת בונוס

סימון שאלה כבונוס במערכת יוסיף הערה של "שאלת בונוס" על גבי טופס הבחינה של הסטודנט ויעדכן את מבנה הציונים לבחינה בהתאם


קבע שאלה

קיבוע של שאלה יגרום לכך ששאלה זו תישאר במקומה ולא תתערבל. (שאלות פתוחות מקובעות באופן אוטומטי ולא ניתן לבטל זאת)


צור קבוצת בחירה

אפשרות זו נועדה כדי לאפשר קיבוץ של מספר שאלות מתוכן הסטודנט יוכל לבחור על אילו שאלות לענות, כדי ליצור קבוצת בחירה:

 1. סמן את השאלות שברצונך להוסיף לקבוצה
 2. לחן על הלחצן: צור קבוצת בחירה. יופיע החלון הבא:
 3. בחר את מספר השאלות שעל הסטודנט לענות 
 4. הקלד את הניקוד שתקבל כל שאלה ולחץ על אישור
 5. קבוצת הבחירה תופיע על המסך באופן הבא:
   יצירת קבוצת בחירה תוסיף באופן אוטומטי הוראות לטופס הבחינה של הסטודנט

צור קבוצת שאלות (בלוק שאלות)

קבוצת שאלות נועדה לאפשר לך ליצור קבוצה של שאלות שיישארו ביחד. הקבוצה תתערבל עם שאר השאלות כקבוצה והשאלות המרכיבות אותה יתערבלו רק ביניהן ולא עם השאלות שמחוץ לקבוצה.

כדי לייצר קבוצת שאלות, פעל על פי ההנחיות הבאות:

 1. סמן את השאלות שתרצה לכלול בקבוצה
 2. לחץ על הלחצן צור קבוצת שאלות, השאלות שסימנת יקבלו מסגרת של קבוצה ברשימת השאלות
 3. הוספת פתיח קבוצה: ניתן להוסיף תוכן בראש קבוצת השאלות 
 4. כותרת הקבוצה ניתנת לשינוי
 5. הוספת שאלות לקבוצה על ידי לחיצה על הוסף בתוך הקבוצה
  • ניתן להוסיף שאלות קיימות לתוך הקבוצה על ידי גרירתן לתוך המסגרת.

   שימו לב: במבחן מודפס יש לשים לב לא לכלול באותה קבוצה שאלות פתוחות ושאלות סגורת

 6. קיבועים:
  • קיבוע הקבוצה בלבד: על ידי סימון תיבת הסימון שבצד "שאלת הקבוצה" (G)
  • קיבוע שאלות: כברירת מחדל שאלות הקבוצה יתערבלו ביניהן, ניתן לקבען על ידי כלי הקיבוע
 7. פירוק הקבוצה: סמן את "שאלת הקבוצה"(G) ולחץ שוב על כלי הקבוצה שבסרגל הכלים


הוסף שאלות

מאפשר להוסיף שאלה לפני או אחרי כל שאלה קיימת. זוהי אפשרות נוחה להוספת שאלות ישירות במיקום הרצוי מבלי להשתמש באפשרות של גרירה.  

כדי לעבור למצב של הוסף שאלות, לחץ על לחצן "הפלוס" בסרגל הכלים.  לחץ על "הוסף שאלה" במיקום הרצוי (או לחיצה על מקש הפלוס ובחירת סוג השאלה הרצויה), לאחר הוספת השאלה לחץ שוב על הלחצן בסרגל הכלים כדי לבטל את מצב הוספת השאלות ולחזור למצב רגיל

חישוב ניקוד

לחיצה על הלחצן חישוב ניקוד, מאפשר חלוקה אוטומטית של הניקוד באופן שווה, בין השאלות המסומנות. במידה ולא סומנה אף שאלה , תבוצע חלוקת ניקוד עבור כל שאלות המבחן. תוכל להגדיר  את הניקוד הכולל או את הניקוד לשאלה והשדה השני יתעדכן בהתאם.

תצוגת מספור שאלות

בלחיצה על לחצן זה ניתן לבחור את סוג המספור של השאלות והתשובות:


כלים לניהול הבחינה