הקלטת חיה של וובינר וובינר שנערך בחודש ספטמבר 2020 בנושא יצירת בחינה מקוונת.


*שימו לב - בקרוב על מסכינו,  עורך הבחינה החדש עם תכונות מתקדמות ועיצוב חדש.