בסרטון זה יוסבר בקצרה על תהליך האימות מצד הסטודנטים ויוצג כיצד המשגיח/מרצה מאמת את צילום הפנים ותעודת הזהות של הסטודנטים