תוכן ענייניםעורך הבחינה משמש ליצירת מבחנים מקוונים (online) ומודפסים "מעורבלים". לאורך מאמר זה נפרט מהם השינויים שיש בכל אחד מן מצבי הבחינות (מקוון\מודפס). 


(* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד)


מבנה מסך עורך הבחינה


יצירת שאלה סגורה

1. ליצירת שאלה חדשה, לחץ על הלחצן הוסף שאלה שנמצא בסרגל הצף שמצד שמאל.
    ייפתח החלון הבא:

 

2. בצד שמאל של השאלה, בשדה "סוג שאלה", בחר שאלה סגורה.סוגי שאלות

  • שאלה פתוחה
  • שאלה סגורה
  • שאלת נכון/לא נכון

3. הקלד ציון לשאלה (ניתן גם לעדכן ציון עבור מספר שאלות בבת אחת, ראה סעיף ניהול שאלות).


4. הקלד את השאלה ועצב אותה בעזרת סרגל כלי העיצוב.


5. הוסף והגדר את תשובות השאלה.


6. כדי להוסיף מסיח נוסף, לחץ על הוסף מסיח.


7. הגדרות השאלה:


קיבוע שאלה: סימון שאלה כמקובעת יגרום לכך שהשאלה לא תעורבל ותישאר במקומה.


שאלת בונוס: סימון שאלה כשאלת בונוס יבוא לידי ביטוי בטופס המבחן של הסטודנט.


מחיקת שאלה: בלחיצה על אייקון הפח, השאלה תימחק.


שכפול שאלה: בלחיצה על שכפול שאלה, השאלה תוכפל ותמוקם מתחת לשאלה המקורית.

 

הוספת הקלטה: בלחיצה על כפתור המיקרופון ניתן להקליט את השאלה (הקלטה ישירה מהעורך) או להוסיף קובץ הקלטה חיצוני, עבור סטודנטים הרשאים לקובץ השמעות. בהקלטה ישירה יש לוודא שמחובר מיקרופון למחשב.


שים לב! יש להקליט כל שאלה ותשובה בנפרד.


8. הגדרות מסיח: לצד כל מסיח, קיימת מצד שמאל שורת אייקונים לפעולות עבור אותו מסיח-


אייקון וי- עבור כל שאלה סגורה יש לסמן תשובה אחת נכונה. 


אייקון סיכה- קיבוע התשובה במקומה. מסיח מסומן לא יתערבל.

 

אייקון פח- מחיקת המסיח.


אייקון מיקרופון- הקלטת המסיח לטובת סטודנטים הרשאים להקראות.


שים לב! אייקוני המיקרופון וההקלטה רלוונטיים רק עבור בחינות מקוונות, ולכן לא יופיעו ב"מצב מודפס".שיוכים: שיוך תוכן התשובה לתשובות אחרות. כאשר בתשובה יש הפניה לאותיות של תשובות אחרות, יש לקשר אותן לתשובות אליהן מתייחסות. לדוגמא: מסיח א' מציין ש"תשובות ב' + ג' נכונות" - במידה והתשובות יעורבלו- מספרן ישתנה. שיוך האותיות בתשובה למספור התשובות הרלוונטיות, יגרום לכך שהמערכת תשנה בהתאם לערבול את מספורי השאלות, כך שהתשובה תישאר רלוונטית. על מנת לבצע שיוך, יש לעקוב אחר הפעולות הבאות-


1. בחירת התשובה שמורכבת מתשובות אחרות ("תשובות ב' + ג' נכונות").


2. פתיחת התשובה במצב עריכה וסימון האות אותה נרצה לשייך.


3. לחיצה על תיוג האות בסרגל הכלים ("ת-ב').


4. חזרה על הפעולה עבור אותיות נוספות.


5. בסיום הפעולה, האותיות שעברו שיוך יופיעו בעיגול ירוק.

יצירת שאלה פתוחה


1. הוסף שאלה ובחר בסוג שאלה פתוחה.


שים לב! המערכת מקבעת שאלות פתוחות כברירת מחדל ולא ניתן להסיר קיבוע זה.
2. במבחן אונליין, ניתן להוסיף בשאלה פתוחה מגבלת מילים ולקבוע את מספר המילים שסטודנטים              יכולים להקליד עבור אותה תשובה.


במבחנים מודפסים ניתן להוסיף בשאלה פתוחה "מגבלת שורות" ולקבוע את מספר השורות שסטודנטים יכולים לכתוב עבור אותה תשובה.3. במבחני אונליין, קיימת בשאלה פתוחה אפשרות של סריקת תשובה, בה סטודנטים יוכלו לאחר הגשת   הבחינה לסרוק את התשובה באמצעות מכשירם הנייד או סורק שולחני. ניתן לראות תהליך הסריקה במלואו בפורטל התמיכה לסטודנטים.

 


יצירת שאלה עם סעיפים

1. לחץ על הוסף שאלה ובשדה סוג שאלה בחר שאלה פתוחה.

2. הזן את תוכן השאלה הראשית (המשמש כסוג של הקדמה לסעיפים).


3. להוספת סעיף, לחץ על הוסף סעיף.


4. הקלד את תוכן הסעיף בעורך השאלה. עבור כל סעיף קיימות אופציות זהות לאלו שבכל שאלה פתוחה 

    רגילה- סריקה, הגבלת מילים\שורות, עורך השאלה וכו'.שים לב! שאלת סעיפים רלוונטית אך ורק עבור שאלות פתוחות.

במבחנים מודפסים ניתן להגדיר ששאלה מסוימת תתחיל בעמוד חדש. שינוי סדר שאלות על ידי גרירה

כדי לשנות את סדר השאלות, מקמו את סמן העכבר בחלק האמצעי והעליון של השאלה שיש להזיז, יופיעו 6 נקודות אפורות. יש ללחוץ עליהן ולגרור את השאלה למקום הרצוי.כלי ניהול שאלות ויצירת קבוצות

בעזרת סרגל ניהול השאלות תוכל לבצע פעולות על שאלה בודדת, מספר שאלות נבחרות או על כל השאלות בבת אחת על ידי סימון תיבת הסימון בצד השאלה.אייקון פח- מחיקת השאלות המסומנות.


אייקון סיכה- קיבוע השאלות המסומנות. 


אייקון כוכב- הפיכת השאלות המסומנות לשאלות בונוס.


קבץ כבחירה- קיבוץ השאלות המסומנות והפיכתן לקבוצת בחירה. הסטודנט יוכל לבחור על אילו שאלות לענות מתוך סך השאלות שבקבוצת הבחירה. 


 

1. בחר את כמות השאלות לבחירה, ואת הניקוד לכל שאלה. 


שים לב! בקבוצת בחירה ניקוד כל השאלות חייב להיות זהה.

- ניתן לקבוע שם לקבוצה.

 

- ניתן להקליד פתיח לקבוצה, להעתיק קטע טקסט או תמונה אליהן השאלות יתייחסו.

- ניתן לקבע את הקבוצה, שמיקומה יישאר סטטי, אך השאלות והמסיחים שבתוכה יתערבלו (אלא אם כן      תקבעו כל חלק בנפרד).


- ניתן לבטל את קבוצת השאלות וקבוצת הבחירה ע"י לחיצה על כפתור ביטול קבוצה. קבץ כקבוצה- קיבוץ השאלות המסומנות והפיכתן לקבוצת שאלות\בלוק שאלות. הסטודנט צריך לענות על כל השאלות שבקבוצה.


בקבוצת שאלות ניתן להיכנס לכל שאלה בקבוצה ולהגדיר ניקוד שונה
בלחיצה על אייקון הפח תימחק הקבוצה, כולל השאלות שבתוכה. 


קבוצת בחירה וקבוצת שאלות מתוחמות ע"י פס תכלת בצד ימין ובתחתית הקבוצה. ניתן להוסיף שאלות קיימות לתוך הקבוצה ע"י גרירתן לתוך מסגרת הקבוצה.

חישוב ניקוד- חלוקה אוטומטית של הניקוד באופן שווה, עבור השאלות המסומנות. 


בלחיצה על הריבוע הלבן שמצד ימין ניתן לסמן את כל השאלות בבת אחת, או לבטל את הסימון עבורן.


שכפול קבוצה- בלחיצה על שכפול שאלה, הקבוצה תוכפל ותמוקם מתחת לשאלה המקורית.

 

לאחר לחיצה על אפשרויות נוספות בפתיח הקבוצה , לחץ על שכפול קבוצה. 


כלים לניהול הבחינה


ניתן לבחור ליצור בחינה שהיא במצב מקוון או במצב מודפס.


סימן שאלה- חומרי הדרכה על עורך הבחינות.


גלגל שיניים- הגדרות עיצוב כלליות לבחינה, כמו גופן וגודל.


עין- תצוגה מקדימה של הבחינה כקובץ PDF.


לחצני ביטול ביצוע וביצוע מחדש - ניתן לשחזר פעולות שנמחקו.

סגור- יציאה מן העורך ללא הפקדת הבחינה.


שמור- שמירת הבחינה ללא הפקדתה. כל פעולה נשמרת אוטומטית.


אישור- סיום יצירת הבחינה והמשך תהליך ההפקדה במערכת. לאחר שלב זה ניתן להעלות נספחים.