מערכת הפעלה WIN

* מילים במרכאות מסולסלות הן שומרי מקום לשמות משתנים

1. במחשב הסטודנט יש לגשת לתיקייה:
C:\Users\{studentuser}\AppData\Roaming\vix

ניתן להגיע אליה במהירות (אם נכנסים תחת אותו המשתמש) - להקליד בשורת החיפוש (של התיקייה) %APPDATA% לבחור את תיקיית VIX

2. בתיקייה זו ישנה תיקייה בתבנית:Exam-{ExamID}-Par-{ParID}
*ParId  - הוא מזהה בחינת האונליין, המזהה מופיע כספרות בסוף כתובת הURL של הבחינה (כפי שמופיע במוניטור, ראו צילום מסך):
3. במידה ולא קיים כבר קובץ zip עם השם הזה, יש ליצור לתיקייה זו קובץ zip
4. את קובץ ה zip יש לשלוח למרצה/משגיח לו יש גישה למוניטור של המבחן

מערכת הפעלה IOS מחשב MAC

1. במחשב הסטודנט יש לגשת לFINDER:(כפי שמופיע בצילום)

2.בחיפוש יש לרשום  APPLICATION SUPPORT.3. לחפש את תיקיית VIX

4. לאתר את קובץ הZIP של המבחן ולשלוח למרצה.
העלאת הקובץ למוניטור (זהה בשתי מערכות ההפעלה)

5. בתוך המוניטור, מלשונית משתתפים, המרצה/משגיח לוחץ על כפתור "העלאת קבצי תשובות מוצפנים" 

6. המרצה מעלה את קובץ ה zip המתאים בחלון שנפתח:

7. כאשר לוחצים על "שמירה", במידה והכול תקין החלון נעלם והתשובות עולות

*יש לשים לב שמעלים את הקובץ דרך המוניטור של המבחן המתאים

* אין לטעון קובץ תשובות למבחן שכבר נבדק