הפקדת בחינה

הפקדת שאלון עבור בחינה מקוונת (online)
בחינות שטרם הופקד עבורן שאלון יופיעו תחת סטאטוס "שאלונים הממתינים להפקדה". במועד שיקבע על ידי מוסד הלימודים תשלח למרצה הודעה על כך שיש להפקיד את ה...
ג', 7 יולי, 2020 at 12:28 AM
הפקדת שאלון עבור בחינה מודפסת (כולל מעורבלת)
שימו לב כי שמות השדות והסטטוסים במערכת עשויים להשתנות ממוסד למוסד. המדריך יציג את מירב אפשרויות הפקדת הבחינה, כולל בחינה הנועדה "להתערבל" במערכת....
א', 14 יונ, 2020 at 2:49 PM
הפקדה בקבוצה ושיתוף הפקדה
תוכן עניינים הפקדה בקבוצה שיתוף הפקדה סרטון הדגמה הפקדה בקבוצה הפקדה בקבוצה מאפשרת ביצוע הפקדה אחת עבור מספר רשומות בחינה, הפקדה זו תשכפל את טופס ...
ו', 15 ינו, 2021 at 12:33 AM