אדמיניסטרטורים

תמיכה לסטודנט בזמן הבחינה
* לפני הכל בחינת נסיון שימו לב! הנבחן מחוייב לביצוע מבחן נסיון לפני המבחן כדי לוודא תקינות. יש לבצע את המבחן באותו מחשב בה בוצע הנסיון בהצלחה. בכל פנייה ב...
ב', 26 אוק, 2020 at 7:09 PM
העלאת קובץ תשובות לנבחן שנותק
* מילים במרכאות מסולסלות הן שומרי מקום לשמות משתנים 1. במחשב הסטודנט יש לגשת לתיקייה C:\Users\{student user}\AppData\Roaming\vix 2. בתיקייה ז...
ב', 10 אוג, 2020 at 10:35 AM